Aqua City Từ 8,5 tỷ

Aqua City

Khu đô thị Đồng Nai

King Bay 22 triệu/m²

King Bay

Đất nền Nhơn Trạch

Swan Bay Từ 4-6 tỷ

Swan Bay

Đất nền Nhơn Trạch

.
.
.