Đồng Nai điều chỉnh giá đất năm 2023 thế nào? Giá đất thổ cư tại Đồng Nai hiện tại bao nhiêu?

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024 (Quyết định số 56). 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023 và thay thế cho quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 ban hành vào năm 2019.

Quyết định số 56 quy định bảng giá đất đối với từng loại đất; nguyên tắc xác định giá đất tại từng khu vực, vị trí theo Luật Đất đai 2013

Giá đất tại quyết định này là căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức; 

Tính tiền sử dụng đất; xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính giá trị Quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước; tính tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa…

Một góc Tái định cư Sân bay Long Thành

Về phân loại, đất nông nghiệp và phi nông nghiệp được chia làm 2 loại là tại đô thị và tại nông thôn, phân làm 4 vị trí. 

Đối với đất nông nghiệp, tuỳ vào loại đất và vị trí có mức giá tương ứng. Cụ thể, đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác có mức giá cao nhất 450.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm 450.000 đồng/m2; đất rừng sản xuất 290.000 đồng/m2; đất nuôi trồng thuỷ sản 290.000 đồng/m2. 

Với đất phi nông nghiệp, mức giá cao nhất cho từng loại đất được quy định như sau: Đất ở tại đô thị cao nhất 40.000.000 đồng/m2; đất ở tại nông thôn cao nhất 9.000.000 đồng/m2; 

Đất thương mại – dịch vụ tại đô thị cao nhất 28.000.000 đồng/m2, tại nông thôn cao nhất 6.300.000 đồng/m2; 

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại - dịch vụ tại đô thị và nông thôn lần lượt cao nhất là 24.000.000 đồng/m2 và 5.400.000 đồng/m2; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp 3.900.000 đồng/m2…

Nhìn chung, so với bảng giá đất ban hành năm 2019, giá đất cao nhất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không có sự thay đổi. 

Có sự điều chỉnh tăng giá đất tại một số khu công nghiệp (KCN). Cụ thể, trước đây giá đất tại KCN Biên Hoà 2 và Amata cao nhất là 3.600.000 đồng/m2 thì nay là 3.900.000 đồng/m2.

Giá đất KCN Tam Phước tăng từ 1.380.000 đồng/m2 lên 2.000.000 đồng/m2; KCN Giang Điền tăng từ 960.000 đồng/m2 lên 2.000.000 đồng/m2; KCN Hố Nai từ 1.200.000 đồng/m2 tăng lên 1.700.000 đồng/m2. 

Tăng mạnh nhất là giá đất KCN Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch), trước đây chỉ 780.000 đồng/m2 thì nay lên 1.575.000 đồng/m2.

Tải bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 2023 tại đây